Kotizacije

Kotizacija uključuje sudjelovanje u svim stručnim sadržajima kongresa predavanjima i radionicama, kongresne materijale, pristup virtualnoj sponzorskoj izložbi, Zbornik radova dostupan u pdf-u, Pristup E-posterima kongresa te bodove HLK-a.

RANA KOTIZACIJA uplaćena do 06.07.2020.

Članovi KoHOM-a
1.700,00 kn
Ne članovi KoHOM-a
1.900,00 kn
Osoba u pratnji
500,00 kn
Specijalizanti članovi KoHOM-a
500,00 kn
Specijalizanti ne članovi KoHOM-a
600,00 kn
Umirovljenici
600,00kn
Studenti
400,00 kn
Medicinske sestre
500,00 kn
Fizioterapeuti i radni terapeuti
500,00 kn

KASNA KOTIZACIJA uplaćena nakon 06.07.2020.

Članovi KoHOM-a
1.900,00 kn
Ne članovi KoHOM-a
2.100,00 kn
Specijalizanti članovi KoHOM-a
600,00 kn
Specijalizanti ne članovi KoHOM-a
700,00 kn
Medicinske sestre
700,00 kn
Fizioterapeuti i radni terapeuti
500,00 kn