Prijava sažetaka

Prijava sažetaka za kongres je zatvorena.

Prije no predate sažetak molimo Vas pogledajte uputu za izradu istog.

Napomena – prijava sažetaka ne znači registraciju na kongresu. Molimo registrirajte se putem registracijskog obrasca.

Rok za predaju sažetaka 09.02.2020. Slanje gotovih radova do 15.03.2020. O sažetcima ćete biti obavješteni do 23.02.2020.

Hvala! Prijava sažetaka je završila.